ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
  Ο πλήρης ηχητικός και φωτιστικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας
  Η μελέτη ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τους
  Το ανθρώπινο δυναμικό από ηχολήπτες, φωτιστές και τεχνικούς εγγυώνται
για να πραγματοποιηθεί  η εκδήλωση σας με απόλυτη επιτυχία